Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2
Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

.

NT2 hoạt động hiệu quả trên thị trường điện
NT2 hoạt động hiệu quả trên thị trường điện – Ảnh tư liệu

NT2
NT2 chăm lo tốt cho người lao động, nhiều năm được được vinh danh Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động – Ảnh tư liệu

Leave Comments

0349 788 485
 0349788485