Chuyên mục: TUYỂN DỤNG

 • TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

  VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: KẾ TOÁN TRƯỞNG   MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Phụ trách quản lý, chỉ đạo hoạt động chung của phòng Kế toán Công ty. Tổ chức bộ máy kế toán; triển khai công tác kế toán/ thống kê phù hợp với yêu cầu công việc, các quy định của công ty và […]
  Xem thêm
 • TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CƠ KHÍ

    Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư cơ khí Số lượng: 01 người Mô tả công việc: Đọc, hiểu, bóc tách khối lượng của bản vẽ là một lợi thế. Giám sát các công việc gia công tại xưởng và các công trình Lập kế hoạch chi tiết cho Bản vẽ gia công và kế […]
  Xem thêm
 • TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Phụ trách quản lý, chỉ đạo hoạt động chung của phòng Kế toán Công ty. Tổ chức bộ máy kế toán; triển khai công tác kế toán/ thống kê phù hợp với yêu cầu công việc, các quy định của công ty và pháp luật về chế độ kế toán, chính […]
  Xem thêm
 • TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CƠ KHÍ

    Số lượng: 02 người 1. Mô tả công việc: Đọc, hiểu, bóc tách khối lượng của bản vẽ là một lợi thế. Giám sát các công việc gia công tại xưởng và các công trình Lập kế hoạch chi tiết cho Bản vẽ gia công và kế hoạch tiến độ công trình. Chi tiết […]
  Xem thêm
 • TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CƠ KHÍ

  Số lượng: 02 người. Mô tả công việc: Đọc, hiểu, bóc tách khối lượng của bản vẽ là một lợi thế. Giám sát các công việc gia công tại xưởng và các công trình Lập kế hoạch chi tiết cho Bản vẽ gia công và kế hoạch tiến độ công trình. Chi tiết công việc […]
  Xem thêm
0349 788 485
 0349788485